Основна школа "Вук Караџић"
Стручни тим за развој школског програма

 

Стручни актив за развој школског програма чине:

1.  Бранко Вучендић - председник актива

2.  Светлана Марковић

3.  Татјана Пуја

4.  Даница Пантовић

5.  Дијана Црнојевић Чекић

6.  Снежана Костадиновић

7.  Љиљана Грковић

8.  Веско Павловић

9. Јелена Ракић Каменица

 

 

 

Летопис школе