Основна школа "Вук Караџић"
Стручни тим за развој школског програма

 

Стручни актив за развој школског програма чине:

1.  Бранко Вучендић - председник актива

2.  Афродита Крстић

3.  Радица Ристић

4.  Снежана Малићевић

5.  Драган Кузмановић

6.  Славица Нинковић

7.  Блаженка Бабић

8.  Катарина Седић

9- Александра Балтић