Дан отвореног часа

Дан отвореног часа је последњи четвртак у месецу. Тада родитељи који имају жељу да присуствују одређеном часу и стекну увид у реализацију наставног процеса могу доћи.


Неопходно је да се до 15.-ог у месецу заинтересовани родитељи обрате управи школи како би се могла извршити одрговарајућа организација Дана отвореног часа, у складу са метеријално-техничким условима и капацитетима школе.

 

У ЦИЉУ НЕСМЕТАНОГ ОДВИЈАЊА НАСТАВЕ, МОЛИМО РОДИТЕЉЕ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНОГ ДАТУМА.