Ритам радног дана

Пре подне

 

 

од

до

активност

6.00

8.00

спремачице чисте све просторије за наставни рад

8.00

8.45

ПРВИ НАСТАВНИ ЧАС

8.45

8.50

одмор од 5 минута

8.50

9.35

ДРУГИ НАСТАВНИ ЧАС

9.35

9.55

велики одмор од 20 минута

9.55

10.40

ТРЕЋИ НАСТАВНИ ЧАС

10.40

10.50

одмор од 10 минута

10.50

11.35

ЧЕТВРТИ НАСТАВНИ ЧАС

11.35

11.40

одмор од 5 минута

11.40

12.25

ПЕТИ НАСТАВНИ ЧАС

12.25

12.30

одмор од 5 минута

12.30

13.15

ШЕСТИ НАСТАВНИ ЧАС

13.15

14.00

часови секција, допунске и додатне наставе

 

 

После подне

 

од

до

активност

14.00

14.45

ПРВИ НАСТАВНИ ЧАС

14.45

14.50

одмор од 5 минута

14.50

15.35

ДРУГИ НАСТАВНИ ЧАС

15.35

15.55

велики одмор од 20 минута

15.55

16.40

ТРЕЋИ НАСТАВНИ ЧАС

16.40

16.50

одмор од 10 минута

16.50

17.35

ЧЕТВРТИ НАСТАВНИ ЧАС

17.35

17.40

одмор од 5 минута

17.40

18.25

ПЕТИ НАСТАВНИ ЧАС

18.25

18.30

одмор од 5 минута

18.30

19.15

ШЕСТИ НАСТАВНИ ЧАС

19.15

21.00

спремачице чисте све просторије за наставни рад