Одељенске старешине

 

 

ОДЕЉЕЊЕ

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА

1/1

Светлана Брека

1/2

Радица Ристић

1/3

Даница Пантовић

1/4

Наташа Липовац

2/1

Снежана Малићевић

2/2

Дијана Чекић Црнојевић

2/3

Десанка Станимировић

2/4

Драженка Мијатовић

3/1

Драгана Кузмановић

3/2

Душица Глигоровски

3/3

Радмила Стојановић

3/4

Светлана Марковић

4/1

Афродита Крстић

4/2

Татјана Пуја

4/3

Биљана Мирјанић Богданов

4/4

Драгана Стаменковић

5/1

Веско Павловић

5/2

Драган Јовановић

5/3

Блаженка Бабић

5/4

Марина Лакчевић

6/1

Јелена Ракић Каменица

6/2

Александра Шијан

6/3

Данијела Бојанић (Драгана Јаковљевић)

7/1

Ивана Филиповић Матић

7/2

Снежана Костадиновић

7/3

Владимир Зорић

8/1

Славица Нинковић

8/2

Александра Балтић

8/3

Биљана Којић

8/4

Татјана Јаковљевић